ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Οι εκπτώσεις που ισχύουν βάσει νομοθεσίας είναι οι εξής:

– 100% για παιδιά έως 5 ετών

(επίδειξη πιστοποιητικού γέννησης ή βιβλιάριου υγείας) – καταχώρηση “IN” και ημερομηνία γέννησης

– 50% για παιδιά από 5 έως 10 ετών

(επίδειξη πιστοποιητικού γέννησης ή βιβλιάριου υγείας) – καταχώρηση “CHI” και ημερομηνία γέννησης

– 50% για πολύτεκνους

(επίδειξη κάρας πολυτέκνων) – καταχώρηση “POL” και αριθμό της κάρτας

– 50% για φοιτητές που φοιτούν σε ελληνικά πανεπιστήμια

(επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας) – καταχώρηση “STU” και 5 τελευταία ψηφία του αριθμού μητρώου της φοιτητικής ταυτότητας

– 50% για ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω

(επίδειξη απόφασης) – καταχώρηση “AMEA” και τον αριθμό μητρώου της κάρτας.

-100% για μόνιμους κάτοικους

(σε όποιες γραμμές προβλέπεται σχετική υποχρέωση από την σύμβαση)