Ε/Γ – Ο/Γ ΣΤΑΥΡΟΣ

Μήκος: 84m
Πλάτος: 14,42m
Επιβάτες: 587
Οχήματα: 100

Ε/Γ – Ο/Γ ΣΑΟΝΗΣΟΣ

Μήκος: 78m
Επιβάτες: 341
Οχήματα: 50

Ε/Γ – Δ/Ρ ΖΕΦΥΡΟΣ

Μήκος: 25,10m
Πλάτος: 6,52m
Επιβάτες: 132