Γενικοί Όροι Ταξιδιού

 1. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ

 

Tο εισιτήριο είναι ατομικό και ονομαστικό, δεν μεταβιβάζεται και ισχύει για τη θέση, τη διαδρομή και την ημερομηνία για την οποία εκδόθηκε.

 

 • Σύμφωνα με το Π.Δ. 102/2019 (Α΄ 182) τροποποιούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 23/1999 «Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από Ελληνικούς λιμένες σύμφωνα με την Οδηγία 98/41/EK/1998».
 • Για να είναι δυνατή η καταγραφή των επιβαινόντων, τα εισιτήρια εκδίδονται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ και συγκεκριμένα πρέπει να αναγράφονται:
 • ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ (ολογράφως)
 • ΤΟ ΦΥΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ
 • Η ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ (π.χ. GR)
 • Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (Ημέρα/Μήνας/Έτος)
 • ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

Εκτός από τα παραπάνω πρέπει να δηλώνονται στο πρακτορείο έκδοσης τα άτομα που χρειάζονται ΕΙΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Τα εισιτήρια πρέπει να εκδίδονται μέσα στην προκαθορισμένη από την ημερομηνία κράτησης προθεσμία, για την οποία οι επιβάτες ενημερώνονται από τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα. Σε αντίθετη περίπτωση, η κράτηση ακυρώνεται αυτόματα.
 • Είναι υποχρεωτική η ακριβής καταχώρηση του ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ των επιβατών, ούτως ώστε να είναι δυνατή η ενημέρωσή τους σε περίπτωση τροποποίησης των δρομολογίων (π.χ. λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών).
 • Η έκδοση εισιτηρίου πάνω στο πλοίο απαγορεύεται και συνεπώς για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας οι επιβάτες πρέπει να προβαίνουν έγκαιρα σε κρατήσεις θέσεων και έκδοση εισιτηρίων.
 • Παιδιά μέχρι 5 ετών (έως 4 ετών & 364 ημερών): είναι υποχρεωτική η έκδοση εισιτηρίου με μηδενικό ναύλο με την προϋπόθεση ταυτόχρονης κράτησης και έκδοσης εισιτηρίων μαζί με ενήλικα.

 

 1. ΝΑΥΛΟΙ / ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
 • Παιδιά έως 5 ετών ταξιδεύουν δωρεάν.
 • Παιδιά 5-10 ετών έχουν 50% έκπτωση στον ναύλο.
 • Πολύτεκνοι έχουν 50% έκπτωση στον ναύλο.
 • Φοιτητική έκπτωση 50% στον ναύλο δικαιούνται μόνο οι φοιτητές των Ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων.
 • Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ) και ο Συνοδός τους (με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και πιστοποίηση με έγγραφο από τον αρμόδιο φορέα ότι χρήζουν συνοδού) έχουν 50% έκπτωση στον ναύλο.

 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ GROUP: χορηγείται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, μετά από έγγραφο αίτημά σας.

 

Οι εκπτώσεις δεν είναι συμψηφιστικές και δίδεται μόνο η μεγαλύτερη σε ποσοστό έκπτωση κάθε φορά. Επιβάτες που δικαιούνται έκπτωση παρακαλούνται να το δηλώνουν κατά την κράτηση και να φέρουν όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά τόσο κατά την έκδοση του εισιτηρίου όσο και κατά την επιβίβαση στο πλοίο. Μετά την έκδοση του εισιτηρίου δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων για όποιες διαφορές προκύψουν.

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ:

Τα κατοικίδια ταξιδεύουν με εισιτήριο. Τα πλοία διαθέτουν ειδικούς χώρους παραμονής κατοικίδιων. Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με κατοικίδιο πρέπει πάντα να φέρουν το ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του και είναι υπεύθυνοι για την φροντίδα, ασφάλεια, σίτιση και την υγιεινή του. Ασυνόδευτα κατοικίδια δεν γίνονται δεκτά.

 

 1. ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ
 • Από 14 ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά εφόσον επιστραφεί αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας.
 • Από 7 ημέρες έως 14 ημέρες πριν την αναχώρηση: Παρακρατούνται 25% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
 • Από 7 ημέρες πριν την αναχώρηση έως και 12 ώρες πριν την αναχώρηση: Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
 • Από 12 ώρες έως και την αναχώρηση: Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά. Τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.
 • Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

 • Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας (“open”) δεν γίνονται αποδεκτά για επιβίβαση, εκτός εάν επιβεβαιωθεί η ημερομηνία αναχώρησης και εκδοθεί Κάρτα Επιβίβασης.
 • Τα εισιτήρια ισχύουν το πολύ για ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία μετατροπής τους σε ανοιχτής ημερομηνίας, ή για το χρονικό διάστημα που το πλοίο παραμένει στην συγκεκριμένη δρομολογιακή γραμμή.
 • Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ταξιδέψει σε ημερομηνία με υψηλότερο ναύλο από τον ναύλο που έχει καταβάλει, τότε οφείλει να πληρώσει τη διαφορά μεταξύ του τρέχοντος και του ναύλου που έχει καταβάλει. Εάν μέχρι την ημερομηνία ταξιδιού έχουν αυξηθεί οι ναύλοι, οι κάτοχοι εισιτηρίων ανοιχτής ημερομηνίας πρέπει να καταβάλλουν τη διαφορά.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης εισιτηρίου ανοιχτής ημερομηνίας ακολουθείται η πολιτική ακύρωσης του αρχικού εισιτηρίου.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Τα εισιτήρια ακυρώνονται μόνο από τα πρακτορεία έκδοσης.
 • Τα εισιτήρια δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν τηλεφωνικά. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παραδώσουν τα εισιτήρια στο πρακτορείο έκδοσης.

 

Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση αγοράς εισιτηρίου από απόσταση μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας μας (online booking – www.saos.gr). Στην αίτηση ακύρωσης εισιτηρίου, ο επιβάτης θα πρέπει να αναγράφει υποχρεωτικά τα στοιχεία της κράτησης/του εισιτηρίου και τα στοιχεία επικοινωνίας. Το αίτημα ακύρωσης εισιτηρίου αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 1. ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου ή της απόδειξης μεταφοράς του οχήματος, για να ταξιδέψει ο επιβάτης θα πρέπει να αγοράσει νέο εισιτήριο. Το απολεσθέν εισιτήριο θα πρέπει υποχρεωτικά να ακυρωθεί και να αντικατασταθεί έγκαιρα με ενέργειες του ενδιαφερόμενου, αλλιώς θα απαγορεύεται η επιβίβαση στο πλοίο. Όλα τα στοιχεία του απολεσθέντος εισιτηρίου θα τα αναζητήσετε στο πρακτορείο που πραγματοποιήσατε την κράτηση και εκδόθηκε το εισιτήριο.

 

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ

Ο επιβάτης οφείλει:

α) να βρίσκεται στο χώρο επιβίβασης του πλοίου μία (1) ώρα πριν την αναχώρηση, και

β) να φέρει το όχημά του στον χώρο αναμονής φόρτωσης μία (1) ώρα πριν τον απόπλου.

O οδηγός υποχρεούται να φορτώσει και να εκφορτώσει το όχημά του. Οι επιβάτες των οχημάτων υποχρεούνται να αποβιβάζονται από αυτά, πριν από τη φόρτωσή τους στο πλοίο. Η σειρά προτεραιότητας φόρτωσης των οχημάτων καθορίζεται από τους Κανονισμούς Λιμένα της Λιμενικής Αρχής στην περιοχή της οποίας γίνεται η φόρτωση. Όλοι οι επιβάτες οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Οι Οικονομικοί Αξιωματικοί διενεργούν ελέγχους εισιτηρίων κατά την επιβίβαση και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Κατά τον έλεγχο οι επιβάτες είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν τα εισιτήριά τους, το διαβατήριο ή την ταυτότητα ή άλλα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα δικαιολογητικά εμπορικών εκπτώσεων (εφόσον έχει εκδοθεί εκπτωτικό εισιτήριο). Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέπει την επιβίβαση εάν ο επιβάτης δεν διαθέτει τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα και δεν δύναται να αποδείξει, πέραν πάσης αμφιβολίας την ταυτότητά του.

Μετά την επιβίβαση δεν επιτρέπεται η αποβίβαση χωρίς την άδεια των υπεύθυνων Αξιωματικών του πλοίου. Σε περίπτωση που κάποιος επιβάτης επιθυμεί να ματαιώσει το ταξίδι του μετά την επιβίβασή του, πρέπει να μεταφέρει εκτός πλοίου τις αποσκευές του και το όχημά του (εφόσον αυτό είναι εφικτό).

 1. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Η μετακίνηση ασυνόδευτου ανήλικου επιβάτη που δεν έχει συμπληρώσει το 15° έτος της ηλικίας του δεν επιτρέπεται.

Η μετακίνηση ανηλίκων επιβατών, που έχουν συμπληρώσει το 15ο έως το 18ο έτος της ηλικίας τους, χωρίς τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα, επιτρέπεται με τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα του ανηλίκου, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή ή το gov.gr. Σχετικές δηλώσεις διατίθενται από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας μέσω email στο [email protected] καθώς και στα κατά τόπους λιμενικά γραφεία της εταιρείας.
 • Για την επιβίβαση στο πλοίο, ο ανήλικος επιβάτης θα πρέπει να έχει μαζί με το εισιτήριό του, την πρωτότυπη Δήλωση, καθώς και το Δελτίο Αστυνομικής του Ταυτότητας για την επιβεβαίωση της ταυτοπροσωπίας.
 • Σε κάθε περίπτωση, ο γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας του ανηλίκου επιβάτη, φέρει ακέραιη την ευθύνη για την έγκαιρη απόκτηση και θεώρηση της Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και όλων των συνοδευτικών εγγράφων που τυχόν απαιτούνται στο λιμάνι αναχώρησης.
 • Σε καμία περίπτωση, η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη εάν λόγω ανεπαρκών εγγράφων ή/και πιστοποιητικών ταυτοπροσωπίας, δεν επιτραπεί η επιβίβαση από τους αρμόδιους Αξιωματικούς του πλοίου ή τις Λιμενικές Αρχές.

 

 1. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
 • Οι αποσκευές πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικά σημεία του πλοίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις του πληρώματος. Ο κάθε επιβάτης δικαιούται να αφήσει μέχρι δύο (2) αποσκευές στον χώρο του γκαράζ του πλοίου. Για πάνω από δύο (2) αποσκευές, η κάθε αποσκευή/δέμα θα πρέπει να συνοδεύεται από την αντίστοιχη φορτωτική.
 • Ο μεταφορέας δεν ευθύνεται για απώλεια χρημάτων, πολύτιμων ειδών ή αποσκευών στους κοινόχρηστους χώρους του πλοίου, στα οχήματα ή στις καμπίνες. Ο μεταφορέας ευθύνεται για τη φθορά ή απώλεια των αποσκευών εντός του πλοίου, μόνο εφόσον αυτές παραδίδονται για φύλαξη και εκδίδεται σχετική απόδειξη.
 • Οι αποσκευές δεν πρέπει να περιέχουν αντικείμενα αξίας. Τα αντικείμενα αξίας μπορούν να παραδίδονται στην υποδοχή του πλοίου (Reception) για την ασφαλή φύλαξή τους.

 

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 • Για λόγους ασφαλείας, οι επιβάτες οφείλουν πάντα να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του Πλοιάρχου και του πληρώματος.
 • Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο γκαράζ του πλοίου κατά την διάρκεια του ταξιδίου.
 • Απαγορεύεται αυστηρά στους επιβάτες να μεταφέρουν εκρηκτικά, εύφλεκτα υλικά και άλλες επικίνδυνες ουσίες.
 • Σε περίπτωση που κάποιος επιβάτης μεταφέρει όπλο, υποχρεούται να το παραδώσει κατά την επιβίβαση στον Πλοίαρχο προς φύλαξη και να επιδείξει την άδεια οπλοκατοχής/οπλοφορίας.

 

 1. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
 • Η εταιρεία θα κάνει κάθε προσπάθεια για να τηρήσει τα δρομολόγια που έχει προαναγγείλει. Διατηρεί όμως το δικαίωμα για την τροποποίησή τους, εφόσον παραστεί ανάγκη.
 • Η διάρκεια του ταξιδιού αναφέρεται στον χρόνο που μεσολαβεί από την έξοδο από τον λιμένα αναχώρησης έως την είσοδο στον λιμένα άφιξης.
 • Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τα πλοία της εφόσον κριθεί απαραίτητο.

 

 1. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ (π.χ. ΚΑΚΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ)

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΠΛΟΥ:

 • Οι επιβάτες και τα οχήματα μπορούν να επιβιβασθούν χωρίς να αλλάξουν τα εισιτήριά τους.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ:

 • Τα εισιτήρια του δρομολογίου που ματαιώθηκε δεν ισχύουν για επιβίβαση και πρέπει να αλλαχθούν για την επόμενη προγραμματισμένη αναχώρηση, στην οποία υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων, με έκδοση νέου εισιτηρίου.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στις περιπτώσεις που καθυστερεί ή ματαιώνεται το δρομολόγιο για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες), οι επιβάτες παρακαλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και συνεργαζόμενα πρακτορεία για να ενημερώνονται σχετικά με τη νέα ώρα αναχώρησης του πλοίου.

 

 1. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΒΑΤΗ

Είναι υποχρεωτική η ακριβής καταχώρηση του κινητού τηλεφώνου των επιβατών, ούτως ώστε να είναι δυνατή η ενημέρωσή τους σε περίπτωση τροποποίησης των δρομολογίων (π.χ. λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών). Στις περιπτώσεις κρατήσεων για επιβάτες εκτός Ελλάδος, πρέπει να αναγράφεται και ο 4ψήφιος κωδικός κλήσης της χώρας τους.

 

 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΩΝ

Οι επιβάτες που έχασαν ή βρήκαν κάποιο αντικείμενο, παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα τη Ρεσεψιόν του πλοίου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και απαραίτητα πριν την αποβίβασή τους από το πλοίο. Για οποιαδήποτε πληροφορία μετά την αποβίβαση, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω email στο [email protected].

 

 1. ΝΟΜΟΣ 3730 – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Με βάση τον υπ’ αριθμόν 3730 νόμο του Υπουργείου Υγείας, από 1η Ιουλίου 2009 απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους κλειστούς κοινόχρηστους χώρους και στις καμπίνες των πλοίων μας. Οι επιβάτες μπορούν να καπνίζουν μόνο στους καθορισμένους χώρους των εξωτερικών ανοικτών καταστρωμάτων.

 

 1. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Για οποιαδήποτε ερώτηση, σχόλιο ή παρατήρηση οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν μέσω email στη διεύθυνση: [email protected] ή τηλεφωνικά στο 2106206427.