ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Οι εκπτώσεις που ισχύουν βάσει νομοθεσίας είναι οι εξής: – 100% για παιδιά έως 5 ετών...