Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης

Αποδοχή της Πολιτικής μας

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχεστε πλήρως τους όρους που θέτει η ομάδα εταιρειών SAOS FERRIES. Αν δεν συμφωνείτε με αυτήν την πολιτική, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση της. Αν συνεχίσετε, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τους όρους.

Αποποίηση Ευθυνών

Η ιστοσελίδα της ομάδας εταιρειών SAOS FERRIES έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τη δημόσια πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Αν εντοπιστούν λάθη, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διόρθωσή τους. Η ομάδα εταιρειών SAOS FERRIES δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο του ιστότοπου. Ο χώρος περιλαμβάνει:

Γενικές πληροφορίες μόνο, που δεν προορίζονται να καλύψουν συγκεκριμένες περιπτώσεις και ανάγκες φυσικών ή νομικών προσώπων Πληροφορίες που δεν είναι απαραίτητα πλήρεις, ακριβείς ή ενημερωμένες Πληροφορίες που συνδέονται, μερικές φορές, με ιστοτόπους εκτός του ιστότοπου και δεν ελέγχονται από αυτόν, για το περιεχόμενο των οποίων δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τα προβλήματα που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα. Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία ή πληροφορίες στον ιστότοπό μας ενδέχεται να δημιουργηθούν ή να δομηθούν σε αρχεία ή μορφές χωρίς σφάλματα, και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η υπηρεσία μας δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί με άλλον τρόπο από τέτοια προβλήματα.

Η ομάδα εταιρειών SAOS FERRIES δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τέτοια προβλήματα που μπορεί να προκύψουν λόγω της χρήσης αυτού του ιστότοπου ή οποιουδήποτε άλλου συνδεδεμένου.

Αυτή η αποποίηση ευθύνης δεν σκοπεύει να περιορίσει την ευθύνη της ομάδας εταιρειών SAOS FERRIES με τρόπο που να αντιβαίνει σε οποιαδήποτε απαίτηση που ορίζεται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη για θέματα για τα οποία δεν μπορεί να απαλλαγεί από ευθύνη.

Ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τα ονόματα των πλοίων και το όνομα της ομάδας εταιρειών SAOS FERRIES είναι κατοχυρωμένη πνευματική ιδιοκτησία της.

Η ομάδα εταιρειών SAOS FERRIES θεωρεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα της και οι αναλύσεις της είναι πνευματική της ιδιοκτησία. Η ομάδα εταιρειών SAOS FERRIES επιτρέπει την αναδημοσίευση των προαναφερθέντων πληροφοριών μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει καμία αλλοίωση αυτών και ταυτόχρονα αναφέρεται η πηγή κάθε πληροφορίας και η ημερομηνία δημοσίευσής της που έχει καταγραφεί από εμάς.

Τα λογότυπα και οι εικόνες που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για διαφήμιση ή δημόσια προβολή χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας μας. Η SAOS FERRIES διατηρεί το δικαίωμα να μηνύσει όσους παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής της ιδιοκτησίας.

Αν έχετε σοβαρό λόγο να πιστεύετε ότι κάποιο από τα πνευματικά μας δικαιώματα έχει παραβιαστεί από οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα, εταιρεία ή άλλο πρόσωπο, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η ομάδα εταιρειών SAOS FERRIES δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ασφάλεια των υπερσυνδέσμων αυτής της ιστοσελίδας. Δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, πληρότητα, χρησιμότητα ή επάρκεια οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται σε αυτή την ιστοσελίδα, και δεν θα φέρουμε ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα ή τα αποτελέσματα της χρήσης της.

Αποζημίωση

Η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι συμφωνείτε να αποζημιώσετε την ομάδα εταιρειών SAOS FERRIES, καθώς και τους εκτελεστικούς της υπαλλήλους, διαχειριστές, όργανα και εκπροσώπους και να τους απαλλάξετε από οποιαδήποτε ζημία, αξίωση και κόστος, συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών, από οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας. Επιπλέον, συμφωνείτε να απαλλάξετε την ομάδα εταιρειών SAOS FERRIES καθώς και τους εκτελεστικούς της υπαλλήλους, διαχειριστές, όργανα και εκπροσώπους από οποιαδήποτε αξίωση, χρέος, συμβατική υποχρέωση, απώλεια (θετική ή αρνητική), έξοδα και δαπάνες οποιουδήποτε είδους (γνωστές ή άγνωστες, υποτιθέμενες ή ύποπτες, είτε κρυφές είτε φανερές) για τα οποία είστε υπεύθυνοι και τα οποία προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση που επιφυλάσσετε στην ιστοσελίδα ή είναι αποτέλεσμα διαφορών λόγω της χρήσης ιδεών ή σχετικού υλικού που υποβάλλεται στην ομάδα εταιρειών SAOS FERRIES, στους εκτελεστικούς υπαλλήλους, διαχειριστές, όργανα και εκπροσώπους της. Για την ώρα, παραιτείστε από οποιοδήποτε νόμο που μπορεί να περιορίσει την αποτελεσματικότητα των παραπάνω απαλλαγών.

Υφιστάμενη νομοθεσία και επίλυση διαφορών

Τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση που επιφυλάσσετε στην Ιστοσελίδα, καθώς και τα ερωτήματα που προκύπτουν από αυτή, θα ερμηνεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, εκτός αν υπάρχει σαφής αντίθετη διάταξη. Οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει σε σχέση με αυτούς τους Όρους και Συμφωνίες ή από τη χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων.